Podstawowe zasady eksploatacji osuszaczy
Ozonowanie pomieszczen | Wynajem ozonatorow pomieszczen | Usuwanie zapachow

Podstawowe zasady eksploatacji osuszaczy

Podstawowe zasady eksploatacji osuszaczy powietrza – osuszacze Warszawa

Podstawowe zasady eksploatacji sprężarkowych osuszaczy kondensacyjnych:
  • urządzenia te przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (zamknięte drzwi oraz okna)
  • należy przestrzegać minimalnej odległości od ścian (zwykle 0,2÷0,5 m)
  • ustawienie urządzenia na środku pomieszczenia zwiększa jego efektywność
  • nie ustawiać osuszacza w pobliżu źródeł ciepła
  • nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów
  • nie zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza
  • używać osuszacz w zakresie temperatur zgodnym z instrukcją obsługi
  • zaleca się magazynowanie oraz transportowanie ich w pozycji identycznej z pozycją roboczą
  • nie jest możliwe uzyskanie parametrów powietrza, przy których punkt rosy leży poniżej 2-5°C